Diagnostika parodontalne bolezni

Komu so namenjene naše storitve?

  1. Zobozdravnikom, ki želijo v proces svojega dela vključiti tudi storitve specialista parodontologa in tako izboljšati rezultate svojih storitev, svoje paciente pa pravočasno napotiti na celovito parodontalno zdravljenje.
  2. Pacientom, ki želijo prepoznati stopnjo parodontalne bolezni. Za ta namen je potrebna predvsem sodobna parodontalna diagnostika, ki je temelj za nadaljnje individualno prilagojeno zdravljenje. Posebno pozornost namenimo tistim, ki želijo izgubljene parodontotične zobe nadomestiti z implantati.
  3. Pacientom, ki se šele odločajo za zdravljenje oz. iščejo ponudnika zobozdravstvenih storitev tako doma, kot v tujini. V ta namen potrebujejo podroben opis stanja obzobnih tkiv in plan vseh bodočih zobozdravstvenih storitev, v obliki pisnega »Izvida« ali »Drugega mnenja«. Na njihovo željo storitve tudi finančno ovrednotimo.
  4. Vsem tistim, ki želijo poleg našega mnenja pridobiti mnenje maksilofacialnega kirurga, specialista endodonta in specialista ortodonta in ta mnenja uskladiti med seboj – vabimo vas, da si ogledate knjigo Zdrav Manager - uspešno vodenje, Preventiva kot pot k blaginji, GV 2011.
  5. Pacientom, ki imajo katero od sistemskih bolezni, ki morebiti vpliva na parodontalno bolezen ali pa parodontalna bolezen vpliva na poslabšanje sistemske bolezni (sladkorna bolezen, srčnožilne bolezni….).

Opravljamo tudi redne preventivne stomatološke in preventivne parodontalne preglede posebno ogroženih skupin.

Vrste parodontalne diagnostike

  1. Najpomembnejši je pogovor o morebitnih znakih parodontalne bolezni (otekli in pordeli dlesni, krvavitvi, odmiku dlesni, majavosti zob, zadahu…) dosedanjih težavah in zdravstvenem stanju celotnega telesa. Ob tem prvem pregledu naredimo tudi parodontalni klinični pregled in vse to tudi zabeležimo (globino obzobnih žepov, odmike dlesni, število in mesto prisotnih krvavečih mest, stopnjo majavosti zob in prizadetost koreninskih razcepišč več koreninskih zob).
  2. S pomočjo ortopanskega rentgenskega posnetka ocenimo višino kostne opore zob in stanje vseh zob.
  3. Izračunamo (ocenimo) velikost parodontalne rane in parodontalno vnetno obremenitev. Na takšen način bolje predstavimo našemu pacientu, kakšno tveganje predstavlja zanj parodontalna bolezen. Tako ocenimo tudi možnost tveganja za srčnožilne zaplete ( vir: www.skaldens.si).
  4. V nekaterih primerih pošljemo pacienta na test hs-CRP (visoko občutljivi C-reaktivni protein v serumu), ki je napovedni biološki marker sistemskega vnetja. Povišana vrednost kaže na tveganje za srčnožilne bolezni.
  5. Pogosto naredimo mikrobiološko testiranje – ugotavljanje specifičnih mikroorganizmov v obzobnih žepih – Micro I Dent test oz. Perio-bacteria test. To je najpopolnejši DNK test za ugotavljanje parodontopatogenih bakterij. Porušenje bakterijskega ravnovesja v ustnem biofilmu lahko vodi do nastanka parodontitisa in periimplantitisa. S starostjo bolezen dlesni postaja vse bolj pomembna, ker parodontalno vnetje vodi do nastanka resnih sistemskih bolezni. Test nam pove ali je potrebno uporabiti sistemsko antibiotično terapijo kadar z luščenjem in glajenjem zobnih korenin nismo dosegli željenega rezultata.

Z Laboratorijem za bakteriološko diagnostiko respiratornih infekcij Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete v Ljubljani sodelujemo tudi pri znanstvenih raziskavah. Več v člankih "Antimicrobial susceptibility of periodontal pathogens isolated from Slovenian patients" in "Antibacterial activity of Slovenian honeys against selected species of oral bacterial flora".

V zadnjem času uspešno sodelujemo tudi z specializiranim laboratorijem v tujini, saj želimo ugotoviti vse večje število sevov parodontopatogenih bakterij iz obzobnih žepov ter njihov verjetni vpliv na način in izid parodontalnega zdravljenja. Izvidu so priložena obširna priporočila za zdravljenje.

Rezultat mikrobiološkega testa na parodontopatogene bakterije nam omogoča, da lahko hkrati z mehansko obdelavo obolelih obzobnih žepov predpišemo tudi ustrezno sistemsko antibiotično terapijo.

V laboratoriju lahko ocenijo genetsko povezavo (Interleukin - I) za nastanek parodontalne bolezni. Znanstvene raziskave so pokazale povezavo med občutljivostjo za parodontalno bolezen in povečano prisotnostjo lokalnih vnetnih markerjev, kot so interleukini. Če poznamo stanje Interleukin - I našega pacienta, lahko vplivamo na počasnejše napredovanje parodontitisa. Testiramo v primeru refraktarnega in rekurentnega parodontitisa, akutnega ulceronekrotičnega gingivitisa in agresivnega parodontitisa. S tem testom ocenimo kakšno tveganje predstavlja terapija.

V laboratoriju določijo še pomembne vnetne mediatorje. Matrix metalloproteinaze (MMP) so encimi odgovorni za tkivno degeneracijo in kostno resorbcijo. Aktivna oblika MMP-8 (aMMP-8) je povezana s parodontitisom in implantitisom in je pomembni biomarker za določitev stopnje vnetja. Določen nivo encima je tudi v zdravem tkivu, povečan pa je v vnetnih predelih.

Ugotavljajo tudi prisotnost vrst Candide, ki je oportunistični mikroorganizem, pogosto prisoten v ustih. V določenih okoliščinah lahko povzroči kandidiazo (pogosta je pri jemanju antibiotikov, oslabljenem imunskem sistemu (npr. HIV, diabetes) kot tudi pri pacientih, ki nosijo proteze).

Svetujemo biokemične, hematološke in imunološke lebroatorijske preiskave ter sodelujemo z izbranim osebnim zdravnikom, specialistom družinske medicine in ostalimi specialisti pri katerih se pacient zdravi.

© 2023 Paradontalna diagnostika. Avtorji strani.