Diagnostika, preventiva in terapija kariesa

Omenjene preiskave naredimo v naši ambulanti sami s posebnimi testi in ustreznimi aparaturami.

Test tveganja za karies (CRT Caries Risk Test) je diagnostični test, ki vsebuje 4 parametre:

  • prisotno količino bakterij Streptococcus mutans, ki so odgovorni za začetek karioznega procesa;
  • prisotno količino bakterij Lactobacilli, ki so odgovorni za napredovanje kariesa;
  • določimo pufersko (zaščitno) sposobnost sline, kot dejavnika tveganja za karies; 
  • ugotovimo hitrost iztekanja sline.

S pomočjo laserja Diagnodent Pen klinično ločimo začetno izgubo mineralov trdih zobnih tkiv od začetnega in napredovalega kariesa. To je tudi podlaga za ustrezno terapijo, ki ima več stopenj.

Terapija kariesa je torej lahko v začetni fazi le obnova mineralov, kasneje v napredovali fazi karioznega procesa, pa konzervativna (plombe). Za obnovo uporablajmo najkvalitetnejše kompozite in keramiko – INLAY-e in ONLAY-e. Amalgama nikoli ne uporabljamo.

Največ pozornosti pa namenimo številnim metodam in pripomočkom za preprečevanje in ponovno mineralizacijo kariesa, ustrezno zdravimo tudi preobčutljivost zobnih vratov.

© 2023 Paradontalna diagnostika. Avtorji strani.