Parodontalna bolezen in karies

Skrb za ustno zdravje je eden najpomembnejših pogojev za ohranjaje zdravja v celoti

Svetovna zdravstvena organizacija je uvrstila ustne bolezni ( zobno gnilobo - karies in vnetja obzobnih tkiv – parodontalno bolezen) med glavne skupine kroničnih bolezni, kot so: srčno žilne bolezni, določene vrste raka, kronične respiratorne bolezni in sladkorna bolezen. Slabo ustno higieno pa označila, kot samostojni dejavnik tveganja ( Isis, november 2010, str.18).

Pandemične razsežnosti potrjuje tudi študija, ki je bila v zadnjih 20 letih ( v treh zaporednih kliničnih raziskavah v razmaku 10 let ) narejena na skupini Ljubljančanov, v starosti od 15 do 85 let, na Stomatološki kliniki v Ljubljani - Oddelku za ustne bolezni in parodontologijo, avtorjev ( E. Skalerič, M. Kovač – Kavčič, U. Skalerič). Ugotovitve študije so: 97 % odraslih ima najmanj enega od znakov parodontalne bolezni, narašča pa število preiskovancev, ki zaradi napredovanja parodontalne bolezni potrebujejo parodontalno – kirurški poseg. Ta odstotek se je v 20 letih povečal od 20 % na 47 %.

Parodontalne bolezni in kariesa si sami nikoli ne moremo pozdraviti! Tu čudežnega zdravila ni!

© 2023 Paradontalna diagnostika. Avtorji strani.